നാസിആത്ത് (ഊരിയെടുക്കുന്നവ)
മക്കായിൽ അവതരിച്ചത് – വചനങ്ങൾ 46 – വിഭാഗം (റുകൂഅ്) 2

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ

പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ അല്ലാഹുവിന്‍റെ നാമത്തില്‍

79:1
 • وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرْقًا ﴾١﴿
 • മുഴുകി പ്രവേശിച്ച് (നിര്‍ദ്ദയം) ഊരിയെടുക്കുന്നവ തന്നെയാണ (സത്യം) !
 • وَالنَّازِعَاتِ - ഊരിയെടുക്കുന്നവ (നീക്കുന്നവ, പിടിച്ചുവലിക്കുന്നവ) തന്നെയാണ غَرْقًا മുങ്ങി (മുഴുകി പ്രവേശിച്ചു - നിര്ദ്ദനയമായി)ക്കൊണ്ടു
79:2
 • وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشْطًا ﴾٢﴿
 • വേഗതയിൽ (സൗമ്യമായി) അഴിച്ചുവിടുന്നവ തന്നെയാണ (സത്യം) !
 • وَالنَّاشِطَات അഴിച്ചുവിടുന്നവ (വേഗം എടുക്കുന്നവ) തന്നെയാണ نَشْطًا ഒരു (വേഗത്തിലുള്ള - സൗമ്യമായ) അഴിച്ചുവിടൽ
79:3
 • وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبْحًا ﴾٣﴿
 • ഒരു (ശക്തമായ) ഒഴുക്കു ഒഴുകിവരുന്നവ തന്നെയാണ (സത്യം)!
 • وَالسَّابِحَاتِ നീന്തുന്ന (ഒഴുകിവരുന്ന - വേഗം ഇറങ്ങിവരുന്ന)വ തന്നെയാണ سَبْحًا ഒരു (ശക്തമായ) നീന്തൽ, ഇറങ്ങൽ
79:4
 • فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبْقًا ﴾٤﴿
 • എന്നിട്ട്, മുന്നോട്ടു കുതിച്ചു പോകുന്നവ തന്നെയാണ് (സത്യം)!
 • فَالسَّابِقَاتِ - എന്നിട്ടു (അങ്ങനെ) മുൻകടക്കുന്നവ (മുന്നോട്ടു ഗമിക്കുന്ന - കുതിച്ചു പോകുന്നവ) തന്നെയാണ് سَبْقًا - മുൻകടക്കൽ (ഊക്കോടെ)
79:5
 • فَٱلْمُدَبِّرَٰتِ أَمْرًا ﴾٥﴿
 • എന്നിട്ട്, കല്പന (വ്യവസ്ഥപ്രകാരം) ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നവ തന്നെയാണ് (സത്യം)!
 • فَالْمُدَبِّرَاتِ - എന്നിട്ടു (അങ്ങനെ,പിന്നെ) ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന (വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന -പരിപാടിയിടുന്ന)വതന്നെയാണ് أَمْرًا - കൽപനയെ, കാര്യത്തെ

മരണസമയത്തു മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന മലക്കുകളെക്കൊണ്ടു അല്ലാഹു ഈ വചനങ്ങളിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം അവർ ആ കൃത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന്റെ സ്വഭാവവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.അവിശ്വാസികളുടെ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് വളരെ നിർദ്ദയമായ രീതിയിലായിരിക്കും. ഒരു ജലാശയത്തിന്നടിയിൽ മുങ്ങിത്തപ്പുന്നതു പോലെ ശരീരത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും അവർ മുഴുകി പ്രവേശിക്കും. മരണമടയുന്നവൻ അതിനാൽ അങ്ങേയറ്റം വേദനയും യാതനയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് 1-ആം വചനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവിശ്വാസികളുടെ മരണവേളയിൽ മലക്കുകൾ അവരോട് വളരെ പരുഷമായ നിലയിൽ പെരുമാറുന്നതിനെപ്പറ്റി സൂ: മുഹമ്മദ്‌ 27ലും, അൻഫാൽ 50ലും, ആൻആം 93ലും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്‌ സ്മരണീയമാകുന്നു. എന്നാൽ സജ്ജനങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാക്കട്ടെ, വളരെ സൗമ്യത്തിലും വേഗത്തിലുമായിരിക്കും. അഥവാ കെട്ടിയിട്ട മൃഗത്തെ കെട്ടഴിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ വളരെ വേഗത്തിലും സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുമായിരിക്കും. മലക്കുകൾ അവർക്കു സലാം പറയുകയും, സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൂ: നഹ്ൽ 32ല്‍ ഇതിനെക്കുറിച്ച്‌ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കാണാം. 2-ആം വചനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ്. 3-ആം വചനത്തിൽ ആകാശത്തുനിന്ന് മലക്കുകൾ അതിവേഗം ഇറങ്ങിവരുന്നതിനെയും, 4-ആം വചനത്തിൽ അനന്തരം സജ്ജനങ്ങളുടെയും ദുർജനങ്ങളുടെയും ആത്മാക്കളെകൊണ്ടു ചെല്ലുവാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ധൃതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുന്നതിനെയും സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽ വിവരിച്ചതും അതല്ലാത്തതുമടക്കം ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിട്ടയും പരിപാടിയുമനുസരിച്ച് മലക്കുകൾ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് 5-ആം വചനത്തിൽ സൂചന.
ഈ അഞ്ചു സത്യവാചകങ്ങളിലും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മലക്കുകളാണ് എന്ന നിലക്കാണ് നാം മുകളിൽ വിവരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വേറെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇല്ലാതില്ല. അഞ്ചും – അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നാലും – നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നും, യുദ്ധക്കുതിരകളെക്കുറിച്ചാണെന്നും വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ അഭിപ്രായക്കാരുണ്ട്. ഓരോന്നിനും അതിനനുസരിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കാണാം. ഒന്നിലധികം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുമ്പു നാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതു പോലെ, അല്ലാഹു ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയിൽ ഉൾകൊള്ളിക്കാവുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണവ എന്നു സമ്മതിക്കാം. പക്ഷേ, സ്വഹാബികളിൽ നിന്നും, മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരിൽ നിന്നും ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും സ്വീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് നാം വചനങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മലക്കുകൾ തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളെല്ലാം യോജിച്ചവരാണെന്ന് ഇമാം റാസി (റ), ഇബ്നു കഥീർ (റ) മുതലായവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതും പ്രസ്താവ്യമാക്കുന്നു.

79:6
 • يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾٦﴿
 • കിടിലംകൊള്ളുന്നത്‌ കിടിലംകൊള്ളുന്ന ദിവസം!-
 • يَوْمَتَرْجُفُ വിറകൊള്ളുന്ന (കിടിലം കൊള്ളുന്ന)ദിവസം الرَّاجِفَةُ വിറ (കിടിലം) കൊള്ളുന്നത്‌
79:7
 • تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴾٧﴿
 • പിന്നാലെ വരുന്നത് അതിനെത്തുടർന്നു വരുന്നതാണ്.
 • تَتْبَعُهَا അതിനെ പിൻതുടരും, തുടർന്നുവരും الرَّادِفَةُ തുടർന്നുവരുന്നത്, പിന്നാലെയുള്ളത്
79:8
 • قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴾٨﴿
 • അന്നത്തെ ദിവസം ചില ഹൃദയങ്ങൾ (പേടിച്ചു) വിറ കൊള്ളുന്നവയായിരിക്കും;
 • قُلُوبٌ ചില ഹൃദയങ്ങൾ يَوْمَئِذٍ അന്നു وَاجِفَةٌ ഭയവിഹ്വലമായിരിക്കും, വിറകൊള്ളുന്നതായിരിക്കും
79:9
 • أَبْصَٰرُهَا خَٰشِعَةٌ ﴾٩﴿
 • അവയുടെ കണ്ണുകൾ (വിനയപ്പെട്ടു) താഴ്മചെയ്യുന്നവയായിരിക്കും.
 • أَبْصَارُهَا അവയുടെ കണ്ണുകൾ, ദൃഷ്ടികൾ خَاشِعَةٌ താഴ്മ (ഭക്തി - വിനയം - എളിമ) കാട്ടുന്നതായിരിക്കും

ഖിയാമത്തുനാളിൽ ലോകം ആകമാനം കിടുകിട വിറപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാഹളം ഊത്തിനെക്കുറിച്ചാണ് 6-ആം വചനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം, എല്ലാവരെയും ഉയർത്തെഴുന്നേല്പ്പി ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഊത്താണ് 7-ആം വചനത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഓത്തുകളെക്കുറിച്ചും ഖുർആൻ ഒന്നിലധികം സ്ഥലത്ത് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവിശ്വാസികള്ക്ക്വ അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങേയറ്റം ഭയവും, പരിഭ്രാന്തിയും, അപമാനവും നേരിടും. അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ്:-

79:10
 • يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِى ٱلْحَافِرَةِ ﴾١٠﴿
 • അവർ പറയുന്നു :'നിശ്ചയമായും, നാം കുഴിയിൽ വെച്ച് (മുന്സ്ഥി തിയിൽ) മടക്കപ്പെടുന്നവരാണോ?!'
 • يَقُولُونَ അവർ പറയുന്നു, പറയും أَإِنَّا നാമോ, നാമാണോ لَمَرْدُودُونَ മടക്കപ്പെടുന്നവർതന്നെ فِيالْحَافِرَةِ കുഴിയിൽ (ഖബ്റിൽ) വെച്ച് മുൻസ്ഥിതിയിൽ
79:11
 • أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا نَّخِرَةً ﴾١١﴿
 • 'നാം ജീർണ്ണിച്ച് എല്ലുകളായിത്തീർന്നിട്ടാണോ (ആ മടക്കം)?!'
 • أَإِذَاكُنَّا നാം ആയിട്ടാണോ عِظَامًا എല്ലു (അസ്ഥി)കള്‍ نَّخِرَةً ദ്രവിച്ച, ജീർണ്ണിച്ച, നുരുമ്പിയ
79:12
 • قَالُوا۟ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾١٢﴿
 • അവർ പറയുകയാണ്‌: 'അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നഷ്ടകരമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവത്രെ അത്.'
 • قَالُوا അവർ പറഞ്ഞു, പറയുകയാണ്‌ تِلْكَ അത് إِذًا എന്നാൽ (അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ) كَرَّةٌ ഒരു തിരിച്ചുവരവാണ്, മടക്കമത്രെ خَاسِرَةٌ നഷ്ട്രകരമായ.

حَافِرَةِ എന്ന വാക്കിന് ‘കുഴി’ എന്നർത്ഥം. ‘വന്നവഴിക്കുതന്നെ മടങ്ങി’, ‘വന്നപാടെ തിരിച്ചുപോയി’ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ رجع في حافرته (അവൻ തന്റെ കുഴിയിൽ വെച്ചു മടങ്ങി) എന്നു അറബിയിൽ പറയപ്പെടാറുണ്ട്.’നിന്ന കുഴിയിൽ നിന്നു നീങ്ങിയില്ല’ എന്നും മറ്റും മലയാളത്തിലും പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണിതും. ഇതനുസരിച്ച് (10-ആം വചനത്തിൽ) فِي الْحَافِرَةِ എന്നതിനുفي الحالة الاولي (മുന്സ്ഥി തിയിൽ) എന്നാണ് പല വ്യാഖ്യാതാക്കളും അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘ഖബറുകളാകുന്ന കുഴിയിൽ വെച്ച്’ എന്നും അർത്ഥം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടായാലും സാരം വ്യക്തമാണ്. മരണാനന്തരജീവിതത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന മുശ്രിക്കുകള്‍ പരിഹാസപൂര്വംത പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് അല്ലാഹു ഈ വചനങ്ങളില്‍ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരണശേഷം എല്ലുകള്പോ ലും ദ്രവിച്ചു ജീര്ണിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഞങ്ങളെ ഖബ്‌റുകളില്‍ വെച്ച് മുന്സ്ഥി തിയില്‍ ജീവിപ്പിക്കുമെന്നാണോ നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത്? ആശ്ചര്യം! അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ അത് ഞാങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വമ്പിച്ച നഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ. ഞങ്ങള്‍ ആ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള യാതൊരു ഒരുക്കവും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നു സാരം.
‘അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ അതു നഷ്ടകരമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവായിരിക്കും. (تلك اذا كرة خاسرة)’ എന്നു ആ സത്യനിഷേധികള്‍ പരിഹാസപൂര്വംا പറയുന്ന വാക്കാണെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ഇരുത്തിച്ചിന്തിപ്പിക്കുമാറുള്ള ഒരു യാഥാര്ത്ഥ്യം ആ വാക്കില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. താഴെ കാണുന്ന കവിവാക്യം ആ യാഥാര്ത്ഥ്യം ആ വാക്കില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. താഴെ കാണുന്ന കവിവാക്യം ആ യാഥാര്ത്ഥ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

قالَ المُنَجَّمُ وَالطبَِّيبُ كِلاهُما * لَن يُحْشَرَ الاَ مْواتُ قُلْتُ اِلَيْكُما
اِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَسْتُ بِخاسِر * اَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالخسارُ عَلَيْكُمَا

(സാരം : ഗോളശാസ്ത്രകാരനും ശരീര ശാസ്ത്രക്കാരനും പറയുന്നു, മരണപ്പെട്ടവര്‍ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടപ്പെടുകയില്ല എന്ന്. ഞാന്‍ പറയുന്നു : നില്ക്കടട്ടെ! നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതു ശരിയാണെങ്കില്‍, ഞാന്‍ നഷ്ടക്കാരനല്ല. അഥവാ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കില്‍, നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതു നിങ്ങള്‍ രണ്ടു കൂട്ടര്ക്കു മായിരിക്കും). മരണാന്തര ജീവിതം യഥാര്ത്ഥ ത്തില്‍ സംഭവിക്കുകയില്ലെന്നു വരുന്നപക്ഷം നിങ്ങളെപ്പോലെത്തന്നെ എനിക്കും യാതൊരു ദോഷവും ബാധിക്കാനില്ല; നേരെമറിച്ച് ഞാന്‍ പറയുംപോലെ, അത് യഥാര്ത്ഥ മായി സംഭവിക്കുമെന്നുവന്നാല്‍, നിശ്ചയമായും നിങ്ങള്ക്കുു വമ്പിച്ച നാശമാണുണ്ടായിരിക്കുക, എനിക്കൊരു നഷ്ടവും വരാനില്ല. കാരണം, ഞാന്‍ നേരത്തെത്തന്നെ അതില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും, ആ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജീവിക്കുകയും ചെയുന്നു. നിങ്ങള്‍ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരാകകൊണ്ട് അതിനായി യാതൊരു ഒരുക്കവും നിങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു താല്പതര്യം. അല്ലാഹു പറയുന്നു :-

79:13
 • فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ ﴾١٣﴿
 • എന്നാല്‍, അത് ഒരേ ഒരു (ഘോര) ശബ്ദം മാത്രമായിരിക്കും.
 • فَإِنَّمَاهِيَ എന്നാല്‍ നിശ്ചയമായും അത് زَجْرَةٌ (വമ്പിച്ച) ഒരു ശബ്ദം ഇരമ്പല്‍ (മാത്രം) ആയിരിക്കും وَاحِدَةٌ ഒരേ, ഏക
79:14
 • فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾١٤﴿
 • അപ്പോഴേക്ക് അവരതാ ഭൂമുഖത്തായിരിക്കും!
 • فَإِذَاهُم അപ്പോള്‍ അവരതാ بِالسَّاهِرَةِ ഭൂമുഖത്ത്‌ (ഭൂമിയില്‍ - നഗ്നമായ മൈതാനത്ത്) ആയിരിക്കും.

കാഹളത്തില്‍ ഊതപ്പെടുമ്പോള്‍ ഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ നിലയെല്ലാം മാറിപ്പോകുമെന്നും, എല്ലാം സമനിരപ്പാക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നും ഖുര്ആിനില്‍ പലപ്പോഴും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഊത്തിനെത്തുടര്ന്നു  എല്ലാവരും ഖബ്‌റുകളില്നിണന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു പുറത്തുവരികയും, ‘മശ്ഹറി’ല്‍ സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് വചനങ്ങളില്‍ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. അടുത്ത വചനങ്ങളില്‍ ഈ മുശ്രിക്കുകളെക്കാള്‍ വമ്പിച്ച ശക്തനും ധിക്കാരിയുമായിരുന്ന ഫിര്ഔനന്റെെ ചരിത്രം ഓര്മിളപ്പിക്കുന്നു:-

79:15
 • هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴾١٥﴿
 • (നബിയേ) നിനക്ക് മൂസായുടെ വര്ത്തചമാനം വന്നിരിക്കുന്നുവോ?!-
 • هَلْ أَتَاكَ നിനക്കു വന്നിരിക്കുന്നുവോ حَدِيثُ مُوسَى മൂസായുടെ വര്ത്തമാനം, വിഷയം
79:16
 • إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾١٦﴿
 • അതായത്, ‘ത്വുവാ’ എന്ന പരിശുദ്ധ താഴ്വരയില്‍ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെി റബ്ബ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സന്ദര്ഭം്:-
 • إِذْ نَادَاهُ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സന്ദര്ഭം رَبُّهُ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റബ്ബ് بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട താഴ്വരയില്‍ വെച്ച് طُوًى അതായത്‌ ത്വൂവാ, ത്വുവാ എന്ന
79:17
 • ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴾١٧﴿
 • ‘നീ ഫിര്ഔറന്റെേ അടുക്കലേക്കു പോയിക്കൊള്ളുക; നിശ്ചയമായും, അവന്‍ (ധിക്കാരത്തില്‍) അതിരുകവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
 • اذْهَبْ നീ പോകുക إِلَى فِرْعَوْنَ ഫിര്ഔന്റെ അടുക്കലേക്കു إِنَّهُ طَغَى നിശ്ചയമായും അവന്‍ അതിരുവിട്ടിരിക്കുന്നു (ധിക്കാരം മുഴുത്തിരിക്കുന്നു)
79:18
 • فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴾١٨﴿
 • എന്നിട്ട് പറയുക: ‘നീ പരിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടിതിലേക്ക് നിനക്ക് ഒരുക്കമുണ്ടോ?-
 • فَقُلْ എന്നിട്ടു പറയുക هَل لَّكَ നിനക്കു (ഒരുക്കം - തയ്യാര്‍ - ആവശ്യം) ഉണ്ടോ إِلَى أَن تَزَكَّى നീ പരിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുവാന്‍ (നന്നായിത്തീരാന്‍)
79:19
 • وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴾١٩﴿
 • ‘നിന്റെപ റബ്ബിങ്കലേക്ക് ഞാന്‍ നിനക്കു മാര്ഗകദര്ശരനം നല്കുതകയും, അങ്ങിനെ നീ (അവനെ) ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിനും (ഒരുക്കമുണ്ടോ)?
 • وَأَهْدِيَكَ ഞാന്‍ നിനക്കു മാര്ഗദര്ശനം നല്കുവാനും إِلَى رَبِّكَ നിന്റെ റബ്ബിങ്കലേക്കു فَتَخْشَى അങ്ങനെ നീ ഭയപ്പെടുവാനും.

സീനാപര്വ്വدതത്തിലെ ത്വുവാ താഴ്വരയില്‍ വെച്ച് അല്ലാഹു മൂസാ(അ) നബിയോടു സംസാരിച്ച വിവരം സൂറത്തു ത്വാഹായില്‍ കഴിഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്.  സംസാരത്തില്‍ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ അല്ലാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നത്.